Eroare
  • Koowa plugin requires MySQLi Database Driver. Please change your database configuration settings to 'mysqli'

JDRE

Jurnalul cercetării doctorale în ştiinţe economice

Jurnalul cercetării doctorale în ştiinţe economice îsi propune sa constituie o piatra de temelie intelectuala a activitatii de cercetare în domeniul economic.
Cercetarea doctorala reprezinta un proces complex în care sunt implicati atât tineri cercetatori doctoranzi, cât si cercetatori cu experienta. Temele abordate au un caracter ridicat de noutate si reprezinta puncte de dezvoltare ale stiintei economice.
Crearea unei baze de articole stiintifice sustinute pe studii de caz actuale, raportate la realitatile si imperativele economice ale societatii, se constituie în intentia jurnalului de a-si aduce contributia la solidificarea spiritului de colaborare stiintifica si la cresterea calitatii mediului intelectual si economic european si international.
Obiectivul de fond al jurnalului stiintific este contributia la educatia si formarea profesionala în sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere. Din punct de vedere practic, obiectivele jurnalului sunt obtinerea unor rezultate care sa evidentieze crearea de cunoastere, cresterea competitivitatii economiei românesti, întarirea dimensiunii sociale.
Mai mult decât atât, se acorda o atentie deosebita îmbunatatirii programelor doctorale si sprijinirea colaborarii dintre universitati, centre de cercetare si organizatii ale mediului economic si institutional în cadrul ciclului de studii universitare de doctorat, inclusiv în vederea maximizarii efectelor de antrenare ale solutiilor cuprinse în tezele de cercetare si prezentarea unor metodologii noi de cercetare.

ARIA TEMATICA

Jurnalul publica lucrari atât teoretice cât si cercetari empirice, recenzii de articole. Aria tematica a lucrarilor publicate în jurnal are în vedere toate domeniile economice, dintre care se pot distinge: cibernetica, statistica si informatica economica, contabilitate si informatica de gestiune, comert, economie, economia agro-alimentara si a mediului, finante, asigurari, banci-burse de valori, management, marketing, relatii economice internationale. Totodata sunt asteptate lucrari inter si trans disciplinare atât  între diversele domenii economice, cât si cu alte stiinte.

www.jdre.ase.ro

 

Încărcare lucrări

web_links Vă facem cunoscut că puteţi încărca lucrarea dvs. în formularul disponibil aici.

Asteptam articolul elaborat de fiecare dintre dvs care sa raspunda la urmatoarea tema:
 
Economia europeana in recesiune/criza? Principali vectori ai schimbarii
 
European economy in recession/crises? Drivers of change
 
Articolele vor fi redactate in limba romana si engleza conform specificatiilor Jurnalului Cercetarii Doctorale. Lucrarile vor fi recenzate de echipa de experti pe termen lung ai proiectului, iar cele mai bune lucrari vor fi publicate in JDRE.
 Termen de incarcare 15 octombrie 2010.
 
Anunţuri
Conferinta "50 ANI DE POLITICA AGRICOLA COMUNA, Un parteneriat intre Europa si fermierii europeni"

Va adresam invitatia de a participa la conferinta "50 ANI DE POLITICA AGRICOLA COMUNA, Un parteneriat intre Europa si fermierii europeni" care va avea loc in data de 21 Mai 2012, la ora 09:30, la sala Ronda a hotelului Intercontinental.

Invitatia de participare | Agenda evenimentului

 
DEPUNERE CERERE DE ARONDARE LA CENTRELE DE CERCETARE
TERMENUL DE PREDARE AL CERERILOR DE ARONDARE LA CENTRELE DE CERCETARE ESTE 30 NOIEMBRIE 2010. Pentru doctoranzii ASE cererea se depune la sala 0425.
 
Mobilităţi

Au apărut pentru doctoranzii din Timişoara, la secţiunea Baza legislativa următoarele materiale:

Calendarul de selecłie în vederea participării la mobilităţi de cercetare

Tabel cuprinzând universităţile pentru care se pot exprima opţiuni pentru efectuarea de Mobilităţi