Eroare
  • Koowa plugin requires MySQLi Database Driver. Please change your database configuration settings to 'mysqli'

Invitatie conferinta "Teorie, realităţi şi perspective economice în Uniunea Europeană”

Catedra de Economie împreună cu Şcoala doctorală, Domeniul Economie din cadrul Facultăţii de Economie şi de Administrare a Afacerilor, Universitatea de Vest din Timişoara are plăcerea de a vă invita în perioada 7-8 mai 2010 la conferinţa cu tema: ,, Teorie, realităţi şi perspective economice în Uniunea Europeană”

Conferinţă se doreşte a fi un cadru academic adecvat de întâlnire a cadrelor didactice, cercetătorilor, conducătorilor de doctorat şi doctoranzi din domeniul Economie şi o dezbatere privind noutăţile ştiinţifice ale domeniului. În cadrul conferinței pot fi susţinute lucrări ştiinţifice rezultate din cercetările doctoranzilor precum şi lucrările elaborate de către cadrele didactice şi cercetătorii din domeniul Economie.

 Intrucat Universitatea de Vest din Timisoara este partenera in cadrul proiectului nostru puteti sa va inscrieti saptamana aceasta trimitand titlul lucrarii dvs la adresa mentionata in brosura atasata.

 

Participare la conferinţe internaţionale

Participarea la conferinţe internaţionale reprezintă un punct important de diseminare a rezultatelor cercetărilor efectuate de către doctoranzii bursieri, prin faptul că se creează o interacţiune directă între doctorand cu lumea ştiinţifică internaţională.

 Lucrările prezentate în cadrul conferinţelor trebuie să se încadreze în tematica tezei de doctorat şi să aibă un conţinut ştiinţific valoros.

Documentele necesare pentru obţinerea sprijinului financiar

 
- aplicaţie tip de sprijin financiar cuprinzând devizul estimativ al cheltuielilor de transport şi cazare.
- justificarea participării la eveniment având în vedere obiectivele proiectului DOC-CDI şi a programului individual de cercetare, avizată favorabil de conducătorul de doctorat
- copii după scrisoarea de acceptare a lucrării şi agenda evenimentului

Doctoranzii pot beneficia de o singură bursă de mobilitate ştiinţifică pe an universitar.
Formularele de aplicaţie se regăsesc la secţiunea Baza legislativă.

 

Conferinta Doctoranzilor

Conferinta Doctoranzilor

 

Conferinta Doctoranzilor 2011

Conferinta Doctoranzilor 2011

 

Conferinţa anuală a doctoranzilor în ştiinţe economice ediţia a II a

Scop şi obiective
Strategia Lisabona vizează transformarea UE în cea mai competitivă şi dinamică economie bazată pe cunoaştere capabilă sa ofere locuri de muncă şi dezvoltare durabilă. Pentru realizarea acestui obiectiv devine imperioasă conexiunea sinergică între politicile publice, reconfigurarea culturii corporative şi implicarea modernă şi proactivă a universităţilor în crearea, diseminarea şi valorificarea cunoaşterii. În acest context programele doctorale pot crea fundamentele dezvoltării cercetării academice, sporirii intensivităţii academice la nivelul mediului de afaceri, colaborării între instituţiile publice şi private şi pregătirii de absolvenţi înalt calificaţi în sectoarele economiei bazate pe cunoaştere cu ridicat nivel de ocupare. În noul context naţional şi internaţional, conferinţa îşi propune să abordeze implicaţiile crizei economice dintr-o viziune multidisciplinară. 
Totodată, conferinţa îşi propune să creeze o platformă de legătură între tinerii cercetători din domeniul ştiinţelor economice şi mediul de afaceri din România.
Participanţi
Sunt invitaţi să participe cu lucrări în cadrul sesiunii de comunicări ştiinţifice toţi doctoranzii beneficiari ai burselor acordate în cadrul proiectului „Doctorat in economie la standardele Europei cunoasterii”.
De asemenea, pot participa cu lucrări în cadrul conferinţei şi ceilalţi doctoranzi ai  Academiei de Studii Economice din Bucureşti.

Comitetul de organizare
Prof univ dr Dumitru Miron
Asist univ drd Dan Dumitrescu
Asist univ dr Remus Hornoiu
Asist univ dr Alin Stancu
Asist univ drd Ştefan Răileanu
Lect. univ dr. Grigore Ioan Piroşca
Lect. univ dr. Laurenţiu George Şerban Oprescu

Comitetul ştiinţific
Prof univ dr Ion Stancu
Prof univ dr Armenia Androniceanu
Prof univ dr Carmen Bălan
Prof univ dr Constanţa Bodea
Prof univ dr Cosmin Dobrin
Prof univ dr Victor Dragotă
Prof univ dr Mihaela Dumitrana
Prof univ dr Gheorghe Hurduzeu
Prof univ dr Nicolae Istudor
Prof univ dr Dumitru Marin
Prof univ dr Dinu Marin
Prof univ dr Constantin Mitruţ
Prof univ dr Pavel Năstase
Prof univ dr Bogdan Negrea
Prof univ dr Luminiţa Nicolescu
Prof univ dr Rodica Pamfilie
Prof univ dr Ion Popa
Prof univ dr. Marius Profiroiu
Prof univ dr Ion Smeureanu
Prof univ dr  Gabriela Ţigu
Prof univ dr Emilia Ţiţan
Prof univ dr Răzvan Zaharia
Prof univ dr Dorin Zaharie

Call for papers
Invităm autorii să se înscrie cu lucrări din tematica aferentă domeniului lor de cercetare doctorală. Sunt acceptate atât lucrări teoretice, cât şi studii de caz, sau cercetări empirice.
Rezumatul lucrării va avea maxim 300 de cuvinte şi va fi transmis spre evaluare, în limba română şi în engleză, în format electronic, format pagină A4, caracter Times New Roman 12 pt., la un rând, marginile din stânga, sus şi jos de 2 cm şi marginea din dreapta de 3 cm.
Cele mai bune lucrări vor fi publicate în Jurnalul Cercetării Doctorale în Ştiinţe Economice.

INREGISTRARE PARTICIPANTI!


Alte detalii:
Limba conferinţei va fi limba română. Nu există taxă de participare, organizatorii acoperind toate costurile conferinţei.
Contact
Asist univ dr. Alin Stancu
Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

 
 
Mai multe articole..
Anunţuri
Conferinta "50 ANI DE POLITICA AGRICOLA COMUNA, Un parteneriat intre Europa si fermierii europeni"

Va adresam invitatia de a participa la conferinta "50 ANI DE POLITICA AGRICOLA COMUNA, Un parteneriat intre Europa si fermierii europeni" care va avea loc in data de 21 Mai 2012, la ora 09:30, la sala Ronda a hotelului Intercontinental.

Invitatia de participare | Agenda evenimentului

 
DEPUNERE CERERE DE ARONDARE LA CENTRELE DE CERCETARE
TERMENUL DE PREDARE AL CERERILOR DE ARONDARE LA CENTRELE DE CERCETARE ESTE 30 NOIEMBRIE 2010. Pentru doctoranzii ASE cererea se depune la sala 0425.
 
Mobilităţi

Au apărut pentru doctoranzii din Timişoara, la secţiunea Baza legislativa următoarele materiale:

Calendarul de selecłie în vederea participării la mobilităţi de cercetare

Tabel cuprinzând universităţile pentru care se pot exprima opţiuni pentru efectuarea de Mobilităţi