Eroare
  • Koowa plugin requires MySQLi Database Driver. Please change your database configuration settings to 'mysqli'

Informatii

Mobilități Timișoara

În perioada 30.01-10.02.2012 se va desfăşura procesul de selectare a doctoranzilor beneficiari de bursa de mobilitate în cadrul proiectului DOESEC care aplică în cadrul ofertei de mobilităţi, realizată pe baza identificării de către doctoranzi, cu acordul coordonatorului ştiinţific, a universităţilor şi centrelor de cercetare din ţările membre ale Uniunii Europene.

6 de luni bursă de mobilitate sunt repartizate etapei I, corespunzătoare perioadei 30.01.2012-10.02.2012, când se va desfăşura procesul de selectare a doctoranzilor beneficiari de bursă de mobilitate în cadrul proiectului DOCTORAT ÎN ECONOMIE LA STANDARDELE EUROPEI CUNOAŞTERII (DoEsEc) care aplică în cadrul ofertei de mobilităţi, realizată pe baza identificării de către doctoranzi, cu acordul coordonatorului ştiinţific, a universităţilor şi centrelor de cercetare din ţările membre ale Uniunii Europene. Un număr total de 6 de luni de mobilitate sunt repartizate etapei a II a, corespunzatoare perioadei 13-24.02.2012, cand se va desfăşura procesul de selectare a doctoranzilor beneficiari de bursă de mobilitate în cadrul proiectului DOCTORAT ÎN ECONOMIE LA STANDARDELE EUROPEI CUNOAŞTERII (DoEsEc) care aplică în cadrul ofertei de mobilităţi, realizată pe baza acordurilor de colaborare între Universitatea de Vest din Timişoara şi universităţi şi centre de cerectare din ţările membre ale Uniunii Europene.

 

Mobilități București

În perioada 30.01-10.02.2012 se va desfăşura procesul de selectare a doctoranzilor beneficiari de bursa de mobilitate în cadrul proiectului DOESEC care aplică în cadrul ofertei de mobilităţi, realizată pe baza identificării de către doctoranzi, cu acordul coordonatorului ştiinţific, a universităţilor şi centrelor de cercetare din ţările membre ale Uniunii Europene.

11 de luni bursă de mobilitate sunt repartizate etapei I, corespunzătoare perioadei 30.01-10.02.2012, când se va desfăşura procesul de selectare a doctoranzilor beneficiari de bursă de mobilitate în cadrul proiectului DOCTORAT ÎN ECONOMIE LA STANDARDELE EUROPEI CUNOAŞTERII (DoEsEc) care aplică în cadrul ofertei de mobilităţi, realizată pe baza identificării de către doctoranzi, cu acordul coordonatorului ştiinţific, a universităţilor şi centrelor de cercetare din ţările membre ale Uniunii Europene. Un număr total de 54 de luni de mobilitate sunt repartizate etapei a II a, corespunzatoare perioadei 13-24.02.2012, cand se va desfăşura procesul de selectare a doctoranzilor beneficiari de bursă de mobilitate în cadrul proiectului DOCTORAT ÎN ECONOMIE LA STANDARDELE EUROPEI CUNOAŞTERII (DoEsEc) care aplică în cadrul ofertei de mobilităţi, realizată pe baza memorandumurilor de înţelegere între Academia de Studii Economice din Bucureşti şi universităţi şi centre de cerectare din ţările membre ale Uniunii Europene.

 

Mobilităţi

 Îmbunătăţirea mobilităţii ştiinţifice a doctoranzilor la nivel european reprezintă un obiectiv cheie al proiectului DOCTORAT ÎN ECONOMIE LA STANDARDELE EUROPEI CUNOAȘTERII. Oferta de mobilitate include două tipuri de activităţi, efectuarea de stagii de mobilitate în universităţi din Uniunea Europeană şi participarea la conferinţe internaţionale în care să fie prezentate lucrări pe tema proiectului de cercetare doctorală.

Oferta de mobilităţi, va cuprinde două componente:
a) prima componentă realizată pe baza memorandumurilor de înţelegere între Academia de Studii Economice din Bucureşti şi universităţi şi centre de cercetare din ţările membre ale Uniunii Europene. In acest caz, echipa de implementare a proiectului,  va publica pe site-ul proiectului: numărul de luni-bursă şi locaţiile de efectuare, repartizate pe domeniile de doctorat, termenele de depunere a candidaturilor şi condiţiile de desfăşurare a competiţiei;
b) a doua componentă constituită din universităţi/institute de cercetare din state membre ale Uniunii Europene identificate de doctoranzi, cu acordul coordonatorului ştiinţific. Pentru această componentă este stabilit în prealabil numărul  de luni–bursă care vor fi finanţate, repartizate pe domeniile de doctorat, termenele de depunere a candidaturilor şi condiţiile de desfăşurare a competiţiei. Echipa de management şi cea de implementare a proiectului va asigura doctoranzilor sprijin instituţional în vederea acceptării la stagiu de mobilitate prin mijlocirea remiterii către universităţile partenere de scrisori de recomandare/adeverinţe care să ateste statutul doctorandului sprijinit prin proiect şi necesitatea realizării respectivei mobilităţi în cadrul proiectului.

Identificarea de către doctorand, cu acordul conducătorului de doctorat, a instituţiilor de primire din Uniunea Europeană se desfăşoară în perioada ianuarie - aprilie a fiecărui an universitar, pentru stagiile de mobilitate care încep în anul universitar următor. În această perioadă, doctoranzii vor transmite echipei de management/implementare a proiectului scrisoarea de accept/invitaţie din partea instituţiei de primire din Uniunea Europeană. Scrisoarea de accept/invitaţia poate fi primită prin poştă, fax sau e-mail (scanată) şi trebuie să aibă antetul instituţiei primitoare, să nominalizeze persoana care va fi primită şi perioada de stagiu. 

 

Stagii de mobilitate doctorală în Uniunea Europeană

 Îmbunătăţirea mobilităţii ştiinţifice a doctoranzilor la nivel european reprezintă un obiectiv cheie al proiectului DOCTORAT ÎN ECONOMIE LA STANDARDELE EUROPEI CUNOAȘTERII. Oferta de mobilitate include două tipuri de activităţi, efectuarea de stagii de mobilitate în universităţi din Uniunea Europeană şi participarea la conferinţe internaţionale în care să fie prezentate lucrări pe tema proiectului de cercetare doctorală.

Oferta de mobilităţi, va cuprinde două componente:
a) prima componentă realizată pe baza memorandumurilor de înţelegere între Academia de Studii Economice din Bucureşti şi universităţi şi centre de cercetare din ţările membre ale Uniunii Europene. In acest caz, echipa de implementare a proiectului,  va publica pe site-ul proiectului: numărul de luni-bursă şi locaţiile de efectuare, repartizate pe domeniile de doctorat, termenele de depunere a candidaturilor şi condiţiile de desfăşurare a competiţiei;
b) a doua componentă constituită din universităţi/institute de cercetare din state membre ale Uniunii Europene identificate de doctoranzi, cu acordul coordonatorului ştiinţific. Pentru această componentă este stabilit în prealabil numărul  de luni–bursă care vor fi finanţate, repartizate pe domeniile de doctorat, termenele de depunere a candidaturilor şi condiţiile de desfăşurare a competiţiei. Echipa de management şi cea de implementare a proiectului va asigura doctoranzilor sprijin instituţional în vederea acceptării la stagiu de mobilitate prin mijlocirea remiterii către universităţile partenere de scrisori de recomandare/adeverinţe care să ateste statutul doctorandului sprijinit prin proiect şi necesitatea realizării respectivei mobilităţi în cadrul proiectului.

Identificarea de către doctorand, cu acordul conducătorului de doctorat, a instituţiilor de primire din Uniunea Europeană se desfăşoară în perioada ianuarie - aprilie a fiecărui an universitar, pentru stagiile de mobilitate care încep în anul universitar următor. În această perioadă, doctoranzii vor transmite echipei de management/implementare a proiectului scrisoarea de accept/invitaţie din partea instituţiei de primire din Uniunea Europeană. Scrisoarea de accept/invitaţia poate fi primită prin poştă, fax sau e-mail (scanată) şi trebuie să aibă antetul instituţiei primitoare, să nominalizeze persoana care va fi primită şi perioada de stagiu. 

 

 

 
Anunţuri
Conferinta "50 ANI DE POLITICA AGRICOLA COMUNA, Un parteneriat intre Europa si fermierii europeni"

Va adresam invitatia de a participa la conferinta "50 ANI DE POLITICA AGRICOLA COMUNA, Un parteneriat intre Europa si fermierii europeni" care va avea loc in data de 21 Mai 2012, la ora 09:30, la sala Ronda a hotelului Intercontinental.

Invitatia de participare | Agenda evenimentului

 
DEPUNERE CERERE DE ARONDARE LA CENTRELE DE CERCETARE
TERMENUL DE PREDARE AL CERERILOR DE ARONDARE LA CENTRELE DE CERCETARE ESTE 30 NOIEMBRIE 2010. Pentru doctoranzii ASE cererea se depune la sala 0425.
 
Mobilităţi

Au apărut pentru doctoranzii din Timişoara, la secţiunea Baza legislativa următoarele materiale:

Calendarul de selecłie în vederea participării la mobilităţi de cercetare

Tabel cuprinzând universităţile pentru care se pot exprima opţiuni pentru efectuarea de Mobilităţi