Eroare
  • Koowa plugin requires MySQLi Database Driver. Please change your database configuration settings to 'mysqli'

Echipă de implementare și experți

ECHIPA DE IMPLEMENTARE
—        ASE Bucureşti:
—        Prof. univ. dr. Dumitru Miron – manager proiect
—        Doina Crişan - responsabil financiar
—        Simona Pleşea – expert juridic
—        Lect. univ. dr. George Şerban-Oprescu – responsabil logistic
—        Asist. univ. drd.Dan Dumitrescu – asistent proiect
—        Asist. univ. dr.Alin Stancu -  asistent proiect
—        Asist. univ. dr.Remus Hornoiu – asistent proiect
—        Lect. univ. dr. Grigore Piroşcă – asistent proiect
—        Asist. univ. drd. Ştefan Răileanu – asistent proiect
—        Ramona Ast – contabil
 
 
EXPERȚI
—        ASE Bucureşti:
—        Prof.univ.dr. Mihai KORKA – expert responsabil cu asigurarea calităţii
—        Prof.univ.dr. Rodica PAMFILIE  - expert domeniul Administrarea afacerilor
—        Prof.univ.dr. Marin DINU  - expert domeniul Economie
—        Prof.univ.dr. Luminiţa NICOLESCU - expert domeniul Economie şi afaceri internaţionale
—        Prof.univ.dr. Mihaela DUMITRANA - expert domeniul Contabilitate
—        Prof.univ.dr. Dumitru MARIN - expert domeniul Cibernetică şi statistică economică
—        Prof.univ.dr. Ion SMEUREANU - expert domeniul Informatică economică
—        UVT:
—        Prof.univ.dr.Costinel DOBRE - expert domeniul Marketing
—        Prof.univ.dr.Nicolae BIBU - expert domeniul Management
—        Prof.univ.dr.Ioan TALPOŞ - expert domeniul Finanţe
 
Anunţuri
Conferinta "50 ANI DE POLITICA AGRICOLA COMUNA, Un parteneriat intre Europa si fermierii europeni"

Va adresam invitatia de a participa la conferinta "50 ANI DE POLITICA AGRICOLA COMUNA, Un parteneriat intre Europa si fermierii europeni" care va avea loc in data de 21 Mai 2012, la ora 09:30, la sala Ronda a hotelului Intercontinental.

Invitatia de participare | Agenda evenimentului

 
DEPUNERE CERERE DE ARONDARE LA CENTRELE DE CERCETARE
TERMENUL DE PREDARE AL CERERILOR DE ARONDARE LA CENTRELE DE CERCETARE ESTE 30 NOIEMBRIE 2010. Pentru doctoranzii ASE cererea se depune la sala 0425.
 
Mobilităţi

Au apărut pentru doctoranzii din Timişoara, la secţiunea Baza legislativa următoarele materiale:

Calendarul de selecłie în vederea participării la mobilităţi de cercetare

Tabel cuprinzând universităţile pentru care se pot exprima opţiuni pentru efectuarea de Mobilităţi