Eroare
  • Koowa plugin requires MySQLi Database Driver. Please change your database configuration settings to 'mysqli'

Scop si obiective

Obiectivul general al proiectului vizează îmbunătăţirea formării viitorilor cercetători, prin ciclul de studii universitare de doctorat, în domeniul fundamental ştiinţe economice în care Academia de Studii Economice din Bucureşti organizează cursuri de doctorat.

Obiective specifice

1) îmbunătățirea participării și pregătirii inițiale în cadrul ciclului de studii universitare de doctorat în domeniul economic pentru 96 de doctoranzi cu frecvență;

2) îmbunătățirea accesului doctoranzilor din domeniul economic la resurse de învățare și cercetare doctorală avansata în cadrul parteneriatului și a rețelei de cercetare avansată dezvoltate, inclusiv prin sprijinirea mobilităților de cercetare intra si intersectoriale interne și internaționale;

3) îmbunătățirea capacității doctoranzilor de valorificare a  rezultatelor cercetării științifice prin sprijinul acordat pentru îmbunătățirea competențelor doctoranzilor de valorificare a cercetării prin publicare și participare la conferințe științifice;

4) promovarea interdisciplinarității și relevanței cercetării doctorale în domeniul economic prin consolidarea  colaborării dintre universități, centre de cercetare și mediul economic în cadrul rețelei de cercetare doctorală avansată, inclusiv în vederea maximizării efectelor de antrenare ale soluțiilor cuprinse în articolele publicate, rapoartele de cercetare susținute în cadrul programului doctoral și tezele de doctorat;

5) echiparea doctoranzilor cu competențe avansate de cercetare și îmbunătățirea oportunităților de dezvoltare a unei cariere în cercetare;

6) îmbunătățirea calității formării inițiale a cercetătorilor prin: îmbunătățirea accesului doctoranzilor la resurse de învățare și cercetare în cadrul programului doctoral și mobilităților de cercetare, asigurarea competențelor și sprijinului științific/financiar de valorificare a rezultatelor cercetării doctorale;

7) creșterea accesului la resurse de învățare și cercetare naționale și europene în cadrul rețelei de cercetare avansată;

8) îmbunătățirea conținutului formării doctorale și a oportunităților de dezvoltare profesională a viitorilor cercetători în grupuri de cercetare și în rețele de cercetare avansată;

9) îmbunătățirea competențelor doctoranzilor de viitori cercetători;

10) facilitarea participării viitoare în programe de cercetare postdoctorală, oferind oportunități de dezvoltare ulterioară a carierei de cercetare și cresterea atractivității și motivației pentru cariera în cercetare.

Publicul ţintă
Proiectul se adresează doctoranzilor admiși pe locuri finanțate de la buget începand cu anul universitar 2009-2010 care demonstrează că au capacitatea necesară de a obține rezultate excelente în activitatea de cercetare. În acest sens, un număr de 96 de doctoranzi vor beneficia de burse de cercetare doctorală ( 79 de la ASE București, 16 de la UVT) iar 42 dintre aceștia vor beneficia de mobilități științifice la nivel european.

 

 

 
Anunţuri
Conferinta "50 ANI DE POLITICA AGRICOLA COMUNA, Un parteneriat intre Europa si fermierii europeni"

Va adresam invitatia de a participa la conferinta "50 ANI DE POLITICA AGRICOLA COMUNA, Un parteneriat intre Europa si fermierii europeni" care va avea loc in data de 21 Mai 2012, la ora 09:30, la sala Ronda a hotelului Intercontinental.

Invitatia de participare | Agenda evenimentului

 
DEPUNERE CERERE DE ARONDARE LA CENTRELE DE CERCETARE
TERMENUL DE PREDARE AL CERERILOR DE ARONDARE LA CENTRELE DE CERCETARE ESTE 30 NOIEMBRIE 2010. Pentru doctoranzii ASE cererea se depune la sala 0425.
 
Mobilităţi

Au apărut pentru doctoranzii din Timişoara, la secţiunea Baza legislativa următoarele materiale:

Calendarul de selecłie în vederea participării la mobilităţi de cercetare

Tabel cuprinzând universităţile pentru care se pot exprima opţiuni pentru efectuarea de Mobilităţi