Eroare
  • Koowa plugin requires MySQLi Database Driver. Please change your database configuration settings to 'mysqli'

Baza legislativă

Sinteza evenimentelor desfasurate în cadrul proiectului DoEsEC

Raport final privind activitatea de mobilitati

Ghid informativ -mai 2012

Ghid informativ -mai 2010

Ghid informativ mobilitati -mai 2010

Ghid informativ -aprilie 2011

Precizări privind implementarea activităţii “A.2.4. Acordarea de sprijin doctoranzilor cuprinşi în proiect în vederea publicarii şi prezentarii în UE a lucrarilor realizate”

Precizări privind implementarea activităţii “A.2.4. Acordarea de sprijin doctoranzilor cuprinşi în proiect în vederea publicarii şi prezentarii în UE a lucrarilor realizate”,în cadrul proiectului Doctorat în economie la standardele Europei cunoașterii, contract POSDRU/88/1.5/S/55287

1. Proceduri
2. Anexa 1 - Cerere de finantare
3. Anexa 2-Referat de oportunitate
4. Anexa 3-Referat de oportunitate-1 - pentru doctoranzii care nu sunt angajati ASE
5. Anexa 4 - Dispozitie deplasare externa fata-verso-1
6. Anexa 5 - Dispozitie deplasare externa fata-verso - pentru doctoranzii care nu sunt angajati ASE

 


Cerere de finanţare pentru participarea la conferinţe

 

Metodologie privind acordarea burselor de doctorat, pentru candidatii admigi in anul universitar 2009-2010, in cadrul proiectului ,,Doctorat in economie  la standardele Europei cunoaşterii (DoEsEc)”

Metodologie de acordare a sprijinului  financiar, evaluare si monitorizare a doctoranzilor  in cadrul proiectului ,,Doctorat  in economie  la standardele Europei cunoagterii  (DoEsEC)"

Calendarul de selecłie în vederea participării la mobilităţi de cercetare pentru doctoranzii din Timişoara

Tabel cuprinzând universităţile pentru care se pot exprima opţiuni pentru efectuarea de Mobilităţi pentru doctoranzii din Timişoara

Cerere in vederea arondarii la un centru de cercetare

Ghid informativ pentru doctoranzii bursieri care beneficiază de sprijin financiar

Ghid informativ pentru doctoranzii bursieri care beneficiază de mobilităţi de cercetare în instituţii de cercetare şi universităţi din Uniunea Europeană

Contract de finantare POSDRU/88/1.5/S/55287

DISPOZITII GENERALE

PARTEA I ACORDAREA BURSELOR DE STUDIU

PARTEA II ACORDAREA BURSELOR DE MOBILITATE

PARTEA III ACORDAREA SPRIJINULUI FINANCIAR PENTRU PARTICIPAREA LA CONFERINŢE ŞI PUBLICAREA LUCRĂRILOR ŞTIINŢIFICE

ANEXE

 
Anunţuri
Conferinta "50 ANI DE POLITICA AGRICOLA COMUNA, Un parteneriat intre Europa si fermierii europeni"

Va adresam invitatia de a participa la conferinta "50 ANI DE POLITICA AGRICOLA COMUNA, Un parteneriat intre Europa si fermierii europeni" care va avea loc in data de 21 Mai 2012, la ora 09:30, la sala Ronda a hotelului Intercontinental.

Invitatia de participare | Agenda evenimentului

 
DEPUNERE CERERE DE ARONDARE LA CENTRELE DE CERCETARE
TERMENUL DE PREDARE AL CERERILOR DE ARONDARE LA CENTRELE DE CERCETARE ESTE 30 NOIEMBRIE 2010. Pentru doctoranzii ASE cererea se depune la sala 0425.
 
Mobilităţi

Au apărut pentru doctoranzii din Timişoara, la secţiunea Baza legislativa următoarele materiale:

Calendarul de selecłie în vederea participării la mobilităţi de cercetare

Tabel cuprinzând universităţile pentru care se pot exprima opţiuni pentru efectuarea de Mobilităţi