Eroare
  • Koowa plugin requires MySQLi Database Driver. Please change your database configuration settings to 'mysqli'

Participare la conferinţe internaţionale

Participarea la conferinţe internaţionale reprezintă un punct important de diseminare a rezultatelor cercetărilor efectuate de către doctoranzii bursieri, prin faptul că se creează o interacţiune directă între doctorand cu lumea ştiinţifică internaţională.

 Lucrările prezentate în cadrul conferinţelor trebuie să se încadreze în tematica tezei de doctorat şi să aibă un conţinut ştiinţific valoros.

Documentele necesare pentru obţinerea sprijinului financiar

 
- aplicaţie tip de sprijin financiar cuprinzând devizul estimativ al cheltuielilor de transport şi cazare.
- justificarea participării la eveniment având în vedere obiectivele proiectului DOC-CDI şi a programului individual de cercetare, avizată favorabil de conducătorul de doctorat
- copii după scrisoarea de acceptare a lucrării şi agenda evenimentului

Doctoranzii pot beneficia de o singură bursă de mobilitate ştiinţifică pe an universitar.
Formularele de aplicaţie se regăsesc la secţiunea Baza legislativă.

 
Anunţuri
Conferinta "50 ANI DE POLITICA AGRICOLA COMUNA, Un parteneriat intre Europa si fermierii europeni"

Va adresam invitatia de a participa la conferinta "50 ANI DE POLITICA AGRICOLA COMUNA, Un parteneriat intre Europa si fermierii europeni" care va avea loc in data de 21 Mai 2012, la ora 09:30, la sala Ronda a hotelului Intercontinental.

Invitatia de participare | Agenda evenimentului

 
DEPUNERE CERERE DE ARONDARE LA CENTRELE DE CERCETARE
TERMENUL DE PREDARE AL CERERILOR DE ARONDARE LA CENTRELE DE CERCETARE ESTE 30 NOIEMBRIE 2010. Pentru doctoranzii ASE cererea se depune la sala 0425.
 
Mobilităţi

Au apărut pentru doctoranzii din Timişoara, la secţiunea Baza legislativa următoarele materiale:

Calendarul de selecłie în vederea participării la mobilităţi de cercetare

Tabel cuprinzând universităţile pentru care se pot exprima opţiuni pentru efectuarea de Mobilităţi