Eroare
  • Koowa plugin requires MySQLi Database Driver. Please change your database configuration settings to 'mysqli'

Identitate vizuala

În cadrul lucrarilor şi prezentărilor elaborate de către doctoranzi în cadrul proiectului va trebui să fie menţionat finanţatorul proiectului, precum şi Academia de Studii Economice din Bucureşti sau Universitatea de Vest din Timisoara, implementatorul, respectiv partenerul acestui proiect.

Articolele

În cadrul articolului, la rubrica mulţumiri va trebui introdus următorul text:

Acest articol a fost elaborat ca parte a proiectului POSDRU/88/1.5./S/55287 “Doctorat în economie la standardele Europei cunoașterii (DOESEC)“, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 şi coordonat de Academia de Studii Economice din Bucureşti în parteneriat cu Universitatea de Vest din Timişoara.

 

This article is a result of the project POSDRU/88/1.5./S/55287 „Doctoral Programme in Economics at European Knowledge Standards (DOESEC)" . This project is co-funded by the European Social Fund through The Sectorial Operational Programme for Human Resources Development 2007-2013, coordinated by The Bucharest Academy of Economic Studies in partnership with West University of Timisoara

Prezentările

Prezentările realizate la conferinţele naţionale şi internaţionale, a atelierelor tematice în care sunt prezentate rezultatele cercetărilor efectuate în programul dvs doctoral va trebui utilizat template-ul proiectului.

Download template .ppt | Download template .pot

Comunicările

Toate comunicările în scris realizate de către dvs. cu echipa de proiect vor trebui să utilizeze template-ul proiectului. În această categorie sunt incluse rapoartele lunare, trimestriale sau de mobilitate, aplicaţiile pentru burse de mobilitate, solicitări şi adrese oficiale.

Download template .doc

 
Anunţuri
Conferinta "50 ANI DE POLITICA AGRICOLA COMUNA, Un parteneriat intre Europa si fermierii europeni"

Va adresam invitatia de a participa la conferinta "50 ANI DE POLITICA AGRICOLA COMUNA, Un parteneriat intre Europa si fermierii europeni" care va avea loc in data de 21 Mai 2012, la ora 09:30, la sala Ronda a hotelului Intercontinental.

Invitatia de participare | Agenda evenimentului

 
DEPUNERE CERERE DE ARONDARE LA CENTRELE DE CERCETARE
TERMENUL DE PREDARE AL CERERILOR DE ARONDARE LA CENTRELE DE CERCETARE ESTE 30 NOIEMBRIE 2010. Pentru doctoranzii ASE cererea se depune la sala 0425.
 
Mobilităţi

Au apărut pentru doctoranzii din Timişoara, la secţiunea Baza legislativa următoarele materiale:

Calendarul de selecłie în vederea participării la mobilităţi de cercetare

Tabel cuprinzând universităţile pentru care se pot exprima opţiuni pentru efectuarea de Mobilităţi