Eroare
  • Koowa plugin requires MySQLi Database Driver. Please change your database configuration settings to 'mysqli'

Conferinta Doctoranzilor 2009

Programul Conferintei Anuale a Doctoranzilor în Stiinte Economice

Lista lucrarilor acceptate spre a fi prezentate în cadrul conferintei

In perioada 14-15 Mai 2009 a avut loc Conferinta anuala a doctoranzilor in stiinte economice, "Schimbari de logica dominanta la nivel european în conditiile crizei economice mondiale". Evenimentul este organizat in cadrul proiectului "DOCTORAT SI DOCTORANZI ÎN TRIUNGHIUL EDUCATIE - CERCETARE - INOVARE (DOC-ECI)".

In cadrul Conferintei a avut loc Forumul Relatia universitate mediul de afaceri în triunghiul educatie - cercetare - inovare moderat de Prof. dr. Ion Stancu.

În cadrul conferintei s-a anuntat lansarea Jurnalului Cercetarii Doctorale în Stiinte Economice / Jurnal of Doctoral Research in Economics, al carui scop este de a contribui la diseminarea celor mai bune rezultate ale cercetarii doctorale, precum si la promovarea de bune practici, de tehnici, metode si instrumente inovative de cercetare doctorala.

Scop si obiective
Strategia Lisabona vizeaza transformarea UE în cea mai competitiva si dinamica economie bazata pe cunoastere capabila sa ofere locuri de munca si dezvoltare durabila. Pentru realizarea acestui obiectiv devine imperioasa conexiunea sinergica între politicile publice, reconfigurarea culturii corporative si implicarea moderna si proactiva a universitatilor în crearea, diseminarea si valorificarea cunoasterii. În acest context programele doctorale pot crea fundamentele dezvoltarii cercetarii academice, sporirii intensivitatii academice la nivelul mediului de afaceri, colaborarii între institutiile publice si private si pregatirii de absolventi înalt calificati în sectoarele economiei bazate pe cunoastere cu ridicat nivel de ocupare. În noul context national si international, conferinta îsi propune sa abordeze implicatiile crizei economice dintr-o viziune multidisciplinara. Totodata, conferinta îsi propune sa creeze o platforma de legatura între tinerii cercetatori din domeniul stiintelor economice si mediul de afaceri din România.

Participanti
Au fost invitati sa participe cu lucrari în cadrul sesiunii de comunicari stiintifice toti doctoranzii beneficiari ai burselor acordate în cadrul proiectului "DOCTORAT SI DOCTORANZI ÎN TRIUNGHIUL EDUCATIE - CERCETARE - INOVARE (DOC-ECI)". De asemenea, pot participa cu lucrari în cadrul conferintei si ceilalti doctoranzi ai Academiei de Studii Economice din Bucuresti.

Important Dates:
Abstract Submission: 6th April 2009
Author Notification: 12th April 2009
Full Paper Submission: 3rd May 2009
Author Notification: 10th May 2009
Conference Date: 14-15 May 2009
Conference Agenda
Additional information is available at CONFERINTA ANUALA A DOCTORANZILOR IN STIINTE ECONOMICE

 
Anunţuri
Conferinta "50 ANI DE POLITICA AGRICOLA COMUNA, Un parteneriat intre Europa si fermierii europeni"

Va adresam invitatia de a participa la conferinta "50 ANI DE POLITICA AGRICOLA COMUNA, Un parteneriat intre Europa si fermierii europeni" care va avea loc in data de 21 Mai 2012, la ora 09:30, la sala Ronda a hotelului Intercontinental.

Invitatia de participare | Agenda evenimentului

 
DEPUNERE CERERE DE ARONDARE LA CENTRELE DE CERCETARE
TERMENUL DE PREDARE AL CERERILOR DE ARONDARE LA CENTRELE DE CERCETARE ESTE 30 NOIEMBRIE 2010. Pentru doctoranzii ASE cererea se depune la sala 0425.
 
Mobilităţi

Au apărut pentru doctoranzii din Timişoara, la secţiunea Baza legislativa următoarele materiale:

Calendarul de selecłie în vederea participării la mobilităţi de cercetare

Tabel cuprinzând universităţile pentru care se pot exprima opţiuni pentru efectuarea de Mobilităţi