Eroare
  • Koowa plugin requires MySQLi Database Driver. Please change your database configuration settings to 'mysqli'

Proiectul

 

Proiectul "Doctorat în economie la standardele Europei cunoașterii" (DoEsEc) a fost demarat în concordanţă cu politicile şi strategiile europene şi naţionale în domeniul învăţământului şi a cercetării, care să contribuie la transformarea Uniunii Europene în cea mai competitivă şi dinamică economie bazată pe cunoaştere capabilă să ofere locuri de muncă şi dezvoltare durabilă.

Strategia Lisabona vizează transformarea UE în cea mai competitivă şi dinamică economie bazată pe cunoaştere capabilă sa ofere locuri de muncă şi dezvoltare durabilă. Pentru realizarea acestui obiectiv devine imperioasă conexiunea sinergică între politicile publice, reconfigurarea culturii corporative şi implicarea modernă şi pro-activă a universităţilor în crearea, diseminarea şi valorificarea cunoaşterii.

În acest context programele doctorale şi postdoctorale, dacă sunt finanţate corespunzător pot crea fundamentele dezvoltării cercetării academice, sporirii intensivităţii academice la nivelul mediului de afaceri, colaborării între instituţiile publice şi private şi pregătirii de absolvenţi înalt calificaţi în sectoarele economiei bazate pe cunoaştere cu ridicat nivel de ocupare.
În noul context naţional şi internaţional, România trebuie să acorde o atenţie adecvată tuturor valorilor de referinţă ale procesului Bologna centrat pe asigurarea calităţii programelor de studii, transparenţă, autonomie decizională, dezvoltare durabilă şi pro-activitate în identificarea şi gestionarea resurselor.

 
Anunţuri
Conferinta "50 ANI DE POLITICA AGRICOLA COMUNA, Un parteneriat intre Europa si fermierii europeni"

Va adresam invitatia de a participa la conferinta "50 ANI DE POLITICA AGRICOLA COMUNA, Un parteneriat intre Europa si fermierii europeni" care va avea loc in data de 21 Mai 2012, la ora 09:30, la sala Ronda a hotelului Intercontinental.

Invitatia de participare | Agenda evenimentului

 
DEPUNERE CERERE DE ARONDARE LA CENTRELE DE CERCETARE
TERMENUL DE PREDARE AL CERERILOR DE ARONDARE LA CENTRELE DE CERCETARE ESTE 30 NOIEMBRIE 2010. Pentru doctoranzii ASE cererea se depune la sala 0425.
 
Mobilităţi

Au apărut pentru doctoranzii din Timişoara, la secţiunea Baza legislativa următoarele materiale:

Calendarul de selecłie în vederea participării la mobilităţi de cercetare

Tabel cuprinzând universităţile pentru care se pot exprima opţiuni pentru efectuarea de Mobilităţi